Specialisaties

SpecialisatiesDankzij een uitgebreid aanbod aan specialisaties zijn wij in staat om u een behandelplan aan te bieden dat nauwkeurig aansluit bij uw situatie. U kunt de praktijk contacteren voor:

ALGEMENE KINESITHERAPIE

 Via een zeer actieve aanpak van de behandeling met een persoonlijke begeleiding in het oplossen van uw functionele beperking. Een continue bijscholing van onze therapeuten staan garant voor de juiste aanpak. De behandeling geschiet in samenspraak met u en de begeleidende arts.Manuele TherapieManuele therapie gebruikt manuele technieken – zoals stretching, manipulaties, specifieke gewrichtsmobilisaties … – om klachten aan het bewegingsapparaat te verhelpen.

Op basis van een nauwkeurige anamnese bepaal ik de onderliggende oorzaak van de klacht.


U krijgt, indien nodig, een thuisprogramma met houdings- en bewegingstips mee.

MANUELE

LYMFDRAINAGE VODDER


 

 

Het menselijke lichaam bestaat voor 2/3 uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, bloedbanen, lymfbanen en de hersenbanen. Zeer veel processen verlopen via dit lichaamsvocht. Onder meer het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen (b.v. bacteriën) en het uitwisselen van stoffen (b.v. bouw-, afbraakstoffen) en/of van gassen (b.v. zuurstof, koolzuurgas). 


Deze processen via het lichaamsvocht noemen we "de waterhuishouding".  Het lichaam is in een optimaal evenwicht als de waterhuishouding in een optimale conditie verkeert. 


Het lymfstelsel (lymfvaten en lymfknopen) speelt een belangrijke rol bij het scheppen en onderhouden van de ideale leefomgeving voor onze lichaamscellen. Het is namelijk de lymfe die hierin een voedende, zuiverende en drainerende rol vervult. 


Lymfdrainage is dus een normale, natuurlijke functie in ons lichaam, die echter bemoeilijkt kan worden door ziekte, stress of als gevolg van een ongeval. In dit geval kan de drainage van de lymfe manueel (met de handen) geoptimaliseerd worden.
SPORTREVALIDATIE


 

 

Een sporter legt de lat hoger. Waar de normale revalidatie stopt gaan we hier een stapje verder. Verschillende revalidatie toestellen worden geïntegreerd in de behandeling, dit steeds onder begeleiding van een gespecialiseerde therapeut. Kracht, snelheid, stabiliteit worden maximaal benut om op hoger niveau terug keren in de competitie.